Main menu:

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu (MLP) on laite, jota käyttäen lämmönkeruuputkistossa nesteeseen sitoutunut lämpö nostetaan korkeampaan lämpötilaan. Tämä tapahtuu sähkökäyttöisen kompressorin avulla.

Maalämpöpumpuista puhuttaessa ilmoiteaan yleensä sen lämpökerroin (COP). Maalämpöpumpun lämpökerroin on tuotetun lämpöenergian ja kompressorin kuluttaman sähkönenergian suhde. Tyypillisesti tämä suhde on noin 2,0 – 4,0 eli yksi käytetty kilowatti sähköä tuottaa kahdesta kolmeen kilowattia lämpöenergiaa. Maalämpöpumpun lämpökerroin ei sisällä itse lämpöpumpun muiden osien aiheuttamaa energiahukkaa. Todellinen hyötysuhde on siis ilmoitettua pienempi.

Tyypillisesti lämpöpumppu lämmittää varaajaa, johon lämpö varastoidaan käyttöä varten. Käyttö voi olla esimerkiksi talon tai käyttöveden lämmitys.

Kelluva lauhdutus on tekniikka, jolla maaämpöpumppu lämmittää vain tarpeen mukaan. Kellutus voi tapahtua joko mittaamalla ulkolämpötilaa anturion avulla tai käyttöveden lämpötilaa seuraamalla. Parasta lämpöisen veden hyötysuhdettaa saadaan käyttämällä tulistavaa lämpöpumppua.

Parhaimmillaan maalämpöpumppu on alhaisten lämpötilojen lämmönjakojärjestelmissä. Vesikiertoinen lattialämmitys tai ilmalämmitys ovat tällaisia.  Myös lämpöpatteriverkosto on mahdollista toteutttaa maalämpöpumppujärjestelmän avulla, mutta hyötysuhde ei ole niin hyvä.