Main menu:

Maalämpö

Maalämpö on uusiutuvaa maaperään tai veteen sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Maalämpöjärjestelmän avulla maalämpöenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpöpumppu (sen kompressori) nostaa maasta saatavan lämpöenergian riittävälle tasolle lämmittämiseen. Tämä lämpöenergia siirretään lämmitysjärjestelmään tai käytetään käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpö ulottuu Suomessa noin 10 metrin syvyyteen. Osa esimerkiksi porakaivoista saavasta lämmöstä onkin geotermistä lämpöenergiaa. Noin 200 metrin syvyydessä geoterminen lämpöenergia tuottaa noin 10 asteen lämpötilan.

Maalämpöä voidaan tuottaa taloudellisessa mielessä kannattavasti hajautetuissa pienissä yksiköissä. Määlämpöjärjestelmä on sitä kannattavampi, mitä suurempi rakennus ja energian kulutus ovat kyseessä. Tyypillisesti maalämpö on käytössä pientaloissa, mutta yhtä hyvin se sopii liike- ja toimistorakennuksiin.