Main menu:

Lämmitys

Lämmitys on rakennuksen lämmön (lämpöenergian) tuottamista, varastointia, siirtoa sekä jakoa sisätiloihin sekä rakennuksen käyttöveteen. Tarkoituksena on saada kylminä vuodenaikoina haluttu sisälämpötila sekä pitää huoli, että rakennusten rakenteisiin ei pääse syntymään haitallista kosteutta ja jopa kosteusvaurioita.

Biopolttoaineet

Yksi tapa tuottaa lämpöä ovat biopolttoaineet (puu, turve sekä fossiiliset polttoaineet kuten öljy ja maakaasu). Fossiilisista polttoaineista on käyty yhä tiiviimpää keskustelua, sillä ne eivät uusiudu. Öljy ja maakaasu ovat kuitenkin erittäin yleisiä lämpöenergian lähteitä.

Aurinkoenergia

Aurinkoenergia on suoraan auringon lämpösäteilystä saatavaa energiaa tai epäsuorasti sen lämmittämästä maaperästä tai vedestä kerättävää lämpöä. Aurinkoenergia on saanut viime aikoina paljon huomiota keskustelussa erilaisten energiantuottotapojen ympäristöystävällisyydestä keskusteltaessa.

Sisätilojen lämmitys

Lämmitys voi tapahtua jakamalla lämpö suoraan sisätiloihin, varastoimalla lämpöenergia varaajaan tai siirtämällä lämpöenergia lämmönsiirtojärjestelmää käyttäen tuottopaikalta jakeluverkostoon.

Sähköpatteri tuottaa ja jakaa lämpöenergian välittömästi suoraan sisätiloihin. Varastoivasta lämmityksestä esimerkkejä ovat erilaiset varaavat takat ja uunit. Näissä osa tuotetusta lämpöenergiasta varastoidaan varaavan takan tai uunin rakenteisiin.

Öljylämmitys tapahtuu lämmityskattilaa käyttäen. Lämpö jaetaan ns. pannuhuoneesta eri sisätiloihin käyttäen vesikiertoa.