Main menu:

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) on laitteisto, joka vastaa lämpöenergian siirtämisestä ulkoilmasta veteen. Lämmitettyä vettä voidaan käyttää käyttövetenä tai vesikiertoisesssa keskuslämmityksessä.
Suomen ilmastossa ilma-vesilämpöpumppua käytettäessä päälämmönlähteenä tarvitaan myös varajärjestelmä lämpöenergian tuottamiseen. Kotitalouskäytössä ilma-vesilämpöpumppu voi säästää noin 40 – 65 % sähkön kulutuksessa.

Ilma-vesilämpöpumppu toimintaperiaatteeltaan on vastaava kuin ilmalämpöpumppu paitsi että lämpöenergia siirretään veteen eikä ilmaan. Ilma-vesilämpöpumpun etuna on se, että myös talon käyttövesi voidaan lämmittää sillä. Haittapuolena on se, että tämäntyyppistä lämpöpumppua on vaikea soveltaa huoneiston jäähdyttämiseen.